Tekst

tekst_print_01

Ik teken landschappen en details in landschappen. abstract en figuratief. Elementen in deze landschappen kunnen als barrières of als verleidingen worden gezien. De barrières (bijvoorbeeld bomen, struiken, hekken, takken, doornen, modder) belemmeren je om rechtstreeks naar de horizon te lopen. De verleidingen (bloemen, vennen, open plekken in het bos, en dergelijke) doen je genieten waardoor je je doel even vergeet.

Het landschap zie ik dus als metafoor van het leven. De barrières en verleidingen hebben te maken met het al dan niet bereiken van levensdoelen en met de mate waarin we onze verlangens kunnen vervullen. 

Het schrift dat ik ontwikkel komt ook voort uit natuurelementen. De letters zijn ontstaan uit het kijken naar de natuur. De natuur wordt nageschreven. Door deze elementen worden we nu niet alleen opgehouden, zoals hierboven beschreven, maar ook op gang geholpen, want het schrift kan de weg vrijmaken, inzicht en vooruitgang bieden.


Mijn schrift lijkt vaak  op het Arabisch. Met mijn tekeningen wil ik de Arabische wereld dichterbij halen. Een ingang vinden in een wereld die we, naar mijn mening, nog te veel op afstand houden.

Mijn ruimtelijk werk bestaat uit beelden en wandreliëfs van betonijzer. Het zijn variaties op strakke en vierkante rasters, die gebogen zijn en waarin geknipt is. Ze verbeelden gevangenschap, het moeizaam vooruitkomen, het opgehouden worden, én het ontsnappen uit deze beklemmingen.


Ook de rasters in de tekeningen hebben dit thema. Hier worden de rasters vaak geplaatst op zaden, ontluikende plantjes en bloemen, die zo in hun groei belemmerd worden.

Klik op Portfolio voor het overzicht van de kunstwerken.

Neem gerust Contact op voor vragen over verkoop, opbouwende tips en suggesties.

Sandra Janssen 2011